2018-AV-EN
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار

تعداد:
avira_anti_1pc
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار

ویژگی های آنتی ویروس Avira شناسایی بالا: در هشت سال اخیر آویرا همواره بالاترین نرخ شناسایی بدافزارها را در مقایسه با دیگر رقبای خود داشته است. میانگین نرخ شناسایی ویروس طی هشت سال گذشته ۹۹٫۳% بوده که در مقایسه بادیگران بالاترین میزان بحساب می‌آید.

تعداد:
avira_anti_3pc
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار

ویژگی های آنتی ویروس Avira شناسایی بالا: در هشت سال اخیر آویرا همواره بالاترین نرخ شناسایی بدافزارها را در مقایسه با دیگر رقبای خود داشته است. میانگین نرخ شناسایی ویروس طی هشت سال گذشته ۹۹٫۳% بوده که در مقایسه بادیگران بالاترین میزان بحساب می‌آید.

تعداد:
avira_anti_5pc
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار

ویژگی های آنتی ویروس Avira شناسایی بالا: در هشت سال اخیر آویرا همواره بالاترین نرخ شناسایی بدافزارها را در مقایسه با دیگر رقبای خود داشته است. میانگین نرخ شناسایی ویروس طی هشت سال گذشته ۹۹٫۳% بوده که در مقایسه بادیگران بالاترین میزان بحساب می‌آید.

تعداد:
avira_int_1pc
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار

محصولی دیگر از شرکت «آویرا» با عنوان «اینترنت سکیوریتی سوییت ۲۰۱۷» ارائه شده است.

تعداد:
avira_int_3pc
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار

محصولی دیگر از شرکت «آویرا» با عنوان «اینترنت سکیوریتی سوییت ۲۰۱۷» ارائه شده است.

تعداد:
avira_int_5pc
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار

محصولی دیگر از شرکت «آویرا» با عنوان «اینترنت سکیوریتی سوییت ۲۰۱۷» ارائه شده است.

تعداد:
61cOuBYzgQL._SX425_6
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
1,200,000 ریال

تعداد:
61cOuBYzgQL._SX425_9
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
2,400,000 ریال
تعداد:
61cOuBYzgQL._SX425_5
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
تعداد:
eset_eis_n1_1_1_xls17_internet_security_2017_1_pc_1307272
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
1,500,000 ریال
تعداد:
eset_eis_n1_1_1_xls17_internet_security_2017_1_pc_13072723
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
تعداد:
eset_eis_n1_1_1_xls17_internet_security_2017_1_pc_130727233
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
4,500,000 ریال
تعداد:
ESET-Offers-Six-Extra-Months-of-Protection
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
1,800,000 ریال
تعداد:
ESET-Offers-Six-Extra-Months-of-Protection6
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
3,200,000 ریال
تعداد:
2018-IS-EN
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
تعداد:
بالا